Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού RUSS.

Εναλλακτικά, οι σπουδαστές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα διαδικτυακά, συνδεόμενοι σε πραγματικό χρόνο με την αίθουσα, μέσω της πλατφόρμας Skype.

Στην περίπτωση διαδικτυακών μαθημάτων, οι σπουδαστές καλούνται να είναι συνδεδεμένοι στο Skype, πέντε λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα του μαθήματος, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.

Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής απουσιάσει για οποιονδήποτε λόγο, θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση στο αρχείο του βιντεοσκοπημένου μαθήματος, το οποίο θα αναρτάται στην πλατφόρμα, αμέσως μετά την λήξη του.