Μετά από έναν χρόνο μαθημάτων κανονικού ρυθμού, ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνεί για θέματα καθημερινής ζωής, που του εξασφαλίζουν την «επιβίωση» στην χώρα. Εάν ο σπουδαστής παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα, μέσα σε δύο χρόνια είναι ικανός να καταλαβαίνει και να μιλά ρωσικά αρκετά καλά.

Η ρωσική είναι πράγματι μια απαιτητική γλώσσα. Ωστόσο, δεν είναι τόσο δύσκολη όσο παρουσιάζεται. Οι Έλληνες σπουδαστές έχουν μεγαλύτερη ευκολία στο να μάθουν ρωσικά σε σύγκριση με τους αγγλόφωνους για παράδειγμα, επειδή η ρωσική και η ελληνική γλώσσα έχουν πολλές ομοιότητες. Κοινή προέλευση αλφαβήτου, πολλές ρωσικές λέξεις με ελληνικές ρίζες, πολλά όμοια κύρια ονόματα, παρόμοια δομή γραμματικής και συντακτικού εξοικειώνουν γρήγορα τον Έλληνα σπουδαστή με την πλούσια αυτή και ενδιαφέρουσα γλώσσα.

Καλό είναι να ξεκινήσει κανείς από τετάρτη δημοτικού.

Για προπτυχιακές σπουδές είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό Β1, για μεταπτυχιακές σπουδές το πιστοποιητικό Β2, ενώ για διδακτορικό το πιστοποιητικό C1. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ξένος φοιτητής δεν έχει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ρωσικής γλώσσας, είναι δυνατή, με κάποιες προϋποθέσεις, η εισαγωγή του σε ρωσικό πανεπιστήμιο, ξεκινώντας σπουδές στο προπαρασκευαστικό τμήμα (για 1 έτος). Το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού RUSS αναλαμβάνει την προετοιμασία για σπουδές στην Ρωσία

Ναι. Το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού RUSS συνεργάζεται με το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο, τον μοναδικό φορέα που εκτελεί τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για δωρεάν σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας, με έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Το RUSS στηρίζει τους σπουδαστές του σε κάθε βήμα της διαδικασίας χορήγησης της υποτροφίας.

Για το πιστοποιητικό Β1 (ТРКИ 1), το οποίο πιστοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας της Ρωσίας, χρειάζονται 4 χρόνια εκμάθησης με κανονικό ρυθμό και 2 χρόνια εκμάθησης με εντατικό ρυθμό.

Ναι. Τα διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας πιστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας της Ρωσίας και αναγνωρίζονται τόσο από τον ΑΣΕΠ όσο και διεθνώς.

Οι εξετάσεις Ρωσικής ως Ξένης γλώσσας για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, στην πόλη του Βόλου.

Ναι. Οι σπουδαστές που το επιθυμούν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα διαδικτυακά, συνδεόμενοι σε πραγματικό χρόνο με την αίθουσα, μέσω της πλατφόρμας Skype.

Ναι. Το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού RUSS διοργανώνει ειδικά μαθήματα ορολογίας, που απευθύνονται στους επαγγελματίες του τουρισμού. Επιπλέον, διοργανώνονται μαθήματα για επιχειρηματίες, αλλά και για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.