Το Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού RUSS συνεργάζεται με το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, (Αντιπροσωπεία του Ροσσοτρουντνίτσεστβο στην Ελλάδα), τον μοναδικό φορέα που εκτελεί τις διαδικασίες σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για δωρεάν σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας, με έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Το RUSS στηρίζει τους σπουδαστές του σε κάθε βήμα της διαδικασίας χορήγησης της υποτροφίας.

Ο υποψήφιος υπότροφος αρχικά υποβάλλει στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο την αίτηση για σπουδές στην Ρωσική Ομοσπονδία και, στη συνέχεια, καταθέτει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Ακολουθεί η διαδικασία επιλογής στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο, με την μορφή συνέντευξης.

Ο υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να έχει γνώση της ρωσικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με την ύπαρξη πιστοποιητικού Β1 για προπτυχιακές σπουδές, Β2 για μεταπτυχιακές σπουδές και C1 για διδακτορικό.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος δεν έχει το επαρκές επίπεδο γνώσης της ρωσικής γλώσσας, έχει το δικαίωμα για σπουδές στο προπαρασκευαστικό τμήμα (για 1 έτος) με έξοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.